fbpx

Verji

UTVIKLING AV NY NETTSIDE

Verji har utviklet en kommunikasjonsløsning med toveis kryptering som gjør det enkelt å kommunisere kryptert i tråd med GDPR.

«Informasjon du ikke ville sendt på et postkort, skal du heller aldri sende i en epost»

91% av dataangrep skjer gjennom e-post. Verji har derfor utviklet et produkt som passer i alle yrker som sender eller mottar sensitiv informasjon. I tråd med dette ønsket Verji en nettside som får frem det klare budskapet, presenterer produktet på en god måte, og som engasjerer og leder til henvendelser og salg.

Utfordring

Med et slikt produkt er det flere som ikke vet at de trenger det før de har satt seg inn i all informasjonen – til tross for at det er et lovpålagt krav å ikke kommunisere sensitiv informasjon over blant annet epost og sms.

Løsning

Nøkkelen til en god nettsideopplevelse avhenger av brukervennlighet og funksjonalitet. I og med at Verjis ønske er å drive inbound marketing, har strategien vært å skape en slags salgstrakt gjennom nettsiden og markedsføringen, med formål om å hele tiden engasjere, og til slutt lede brukeren til ønsket handling. For å få til dette har vi sett på webdesignets oppbygging, og hvordan dette samhandler med resten av innholdet; altså hva som skal presenteres først og sist, hvor mye som skal presenteres, formulering, og relevant tekst- og bildebruk kombinert med internlenker og handlingsknapper. Vi har også lagt fokus på et levende design som skaper dynamikk på siden ved bruk av enkelte funksjoner, animasjoner og video.

BESØK VERJI.NO