fbpx

Osteopop Klinikken

SOSIAL MEDIE ANNONSERING

Fra sporadiske timebestillinger til fulle lister

Av og til må man tørre å skille seg ut, og det tror vi ingen klarer bedre enn Osteopat Hans Rune Severinsen.

For Osteopop Klinikken har vi bistått med effektive merkevarebyggings- og høy intensitetskampanjer gjennom Facebook og Instagram. Målet har vært å nå ut til potensielle kunder på Karmøy ved å øke bevisstheten rundt osteopati og Osteopop’s tjenester. Vi bestemte oss tidlig for å spille på Osteopaten Hans Runes sprudlende humor – og gjennom nøye planlegging og strategi har vi oppnådd betydelige resultater som har bidratt til å fylle opp timelistene hver uke.

Kundens utfordringer

Etter å ha hatt base i den hektiske storbyen Oslo i hele 13 lange år, bestemte Osteopat Hans Rune seg for å vende snuten hjemover til kjente trakter på Karmøy. Her oppdaget han til sin store overraskelse at den yngre garde i lokalbefolkningen (ja, inkludert oss) knapt visste hva en osteopat var, og at de fleste som booket time gjerne var i en godt voksen alder.

Det var da vi kom inn i bildet, og det var på tide å spre den osteopatiske glede til de yngre sjelene på øya.

Kampanjeresultater: Totatl 4 323 lenkeklikk, nådd ut til 51 711 unike personer, vist 134 763 ganger og en gjennomsnitt kostnad per klikk 0,53 kr.

Totalt sett har hver person i gjennomsnitt sett Osteopop-annonsene hele 4 ganger. Til tross for at vi har valgt å holde et lavt annonsebudsjett, har responsen vært utelukkende positiv.

Lanseringskampanjen

I vår første kampanje med Osteopop fokuserte vi på å fremstille Hans Rune og hans tjenester med en nytenkende vri. Målet vårt var å skille oss ut fra konkurrentene og legge grunnlaget for en fremtidig sterk merkevare som ville tiltrekke oppmerksomhet og engasjement hos alle de ønskede målgruppene.

Gjennom en tre ukers periode rettet vi annonsen mot en bred aldersgruppe, fra 18-65+, og spesifikt inn mot innbyggerne på Karmøy og i Haugesund. Dette for å identifisere hvilke segmenter som faktisk responderte best på budskapet og utformingen av annonsen.

Med en rekkevidde på 20 483 unike personer og 58 676 eksponeringer nådde vi ut til nærmere 27% av hele Karmøy og Haugesunds befolkning totalt!
Av disse var det 1 569 som klikket seg inn på landingssiden, hvorav en stor andel nye kunder booket seg time.

Vikingkampanjen

Etter å ha testet markedet gjennom en lanseringskampanje, fikk vi en god indikator på hvilke budskap som ville treffe hvilke målgrupper best. Med omtrent en måneds mellomrom lanserte vi en ny kampanje rettet mot Karmøy, som denne gangen bygde på en idé fra Hans Rune selv.

Vikingkampanjen hadde som formål å knytte seg til Karmøybuene på en humoristisk måte. Vår jobb var å skape et budskap som var lett å forstå og som ville engasjere nok til å konvertere. Siden vi nå hadde et høyt engasjement fra kvinner i fra forrige kampanje – ville vi dra med flere menn på lasset.

Totalt hadde kampanjen 31 473 eksponeringer og 14 788 unike seere. Det vil si at vi nådde ut til over 35% av hele Karmøys befolkning som er på rundt 40 000 innbyggere. Faktisk, er dette så bra, at kostnaden per klikk lå langt under gjennomsnittet.

Denne videoannonsene dro inn 1610 lenkeklikk over en periode på tre uker. Flesteparten av de som engasjerte seg – var i overkant menn i alderen 25-54 år. Det var ingen tvil om at kampanjen falt i smak hos de vi ønsket å nå, og med økt etterspørsel fikk Hans Rune noen travlere uker foran seg.

Merkevarebyggingskampanjen

I tredje del valgte vi å innføre en merkevarebyggingskampanje med lav intensitet som vil gå over en lengre periode. Formålet med denne kampanjen er å hele tiden påminne folk om tjenestene, og samtidig opprettholde engasjementet både blant eksisterende og potensielle kunder før vi går i gang med nye kampanjer.